20.1.10

ഒരു അടികുറിപ്പ് നിങ്ങള്‍ പറയൂ


8 comments:

Gopakumar V S (ഗോപന്‍ ) said...

ഇവന് ആഹാരത്തിന്റെ കുറവല്ല, നല്ല അടിയുടെ കുറവാണ്, സത്യം!!!

ടോംസ്‌ said...

ഇപ്പൊ വീണെനെ !!

സോണ ജി said...

ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമോ....???

Mahesh Cheruthana/മഹി said...

എന്റമ്മേ...............

NISHAM ABDULMANAF said...

good shot

Prasanth Iranikulam said...

Good One!!!!

ആളവന്‍താന്‍ said...

ഈ പുല്ല്, എന്നേം കൊണ്ടേ പോവൂ......

Kunjubi said...

ആറ്റിലേക്കച്ചുത ചാടല്ലെ ചാടല്ലെ
കാട്ടിലേ പൊയ്കയിൽ പോയി നീന്താം