15.3.10

ജനിയുടെ തൂവല്‍സ്പര്‍ശം..

എന്‍റെ ഫ്ലാറ്റിനു താഴെ മുട്ടയിട്ടു അടയിരുന്നു വിരിഞ്ഞു പറന്നു പോകുന്ന പ്രാവ്..

13.3.10

ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ

ദോഹയിലെ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ നിന്നും ... (ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയിതാല്‍ വലുതായി കാണാം)

8.3.10

ഒറ്റക്കുതിര..

ക്ലിക്ക് ചെയിതാല്‍ വലുതായി കാണാം..

3.3.10