16.6.11

ചന്ദ്രഗ്രഹണം.


ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഖത്തറില്‍ തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍

14.3.11

തനിയെ ..

വിശാലമായ ഈ ലോകത്ത് എന്നും തനിയെ ..

5.2.11

കാരികെച്ചര്‍മോന്റെ ചിത്രം ഒരാള്‍ കാരികേച്ചറില്‍ വരച്ചത് ഞാന്‍ ഗ്ലാസ് പയിന്റില്‍ ചെയിതതപ്പോള്‍

29.1.11

ഖത്തര്‍ എയര്‍ഷോസൈഫ് ലാന്റിംഗ് .
കളിപ്പാട്ടം അല്ല ,പാര്ചൂട്റ്റ് ചാട്ടക്കാരുടെ പറക്കും യന്ത്രം..

26.12.10

ആള്‍കൂട്ടത്തില്‍ തനിയെ

ഖത്തര്‍ നാഷണല്‍ ഡേ ദിനത്തില്‍ വീട്ടില്‍ പോകാന്‍ കരയുന്ന കുട്ടി.

19.12.10

ഖത്തര്‍ നാഷണല്‍ദിനം..

ഖത്തര്‍ നാഷണല്‍ ദിനത്തിലെ ചില പകല്‍ദൃശ്യങ്ങള്‍ .
ഇവിടെ ഞാന്‍ എത്തിയിട്ട് മൂന്നു വര്‍ഷമായെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി കാണുന്നതും ആസ്വതിക്കുന്നതും ,അതിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നു..


എനിക്ക് വീട്ടീ പോണം..
വെയില്‍ കൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച ഒരു വികൃതി
രാത്രിയില്‍ ഖതരിന്റെ ചരിത്രം ഈ സ്ക്രീനുകളിലൂടെ രാത്രിയില്‍ ദൃശ്യമാകും ..നാവികപട.. വ്യോമദൃശ്യങ്ങള്‍

ഫ്ലാഗിന് മുകളില്‍ തൂങ്ങികിടക്കുനത് മനുഷ്യ ജീവന്‍...

5.12.10

എന്‍റെ ചില പരീക്ഷണങ്ങള്‍..

ഒരു ചിത്രം കയ്യില്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ അത് ഗ്ലാസ്‌ പെയിന്റ് ചെയിതത്‌..ശെരിക്കും ഉള്ള ഗ്ലാസ്‌പെയിന്റ്
ലഭിക്കാതതുകൊണ്ട് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയിതു...
ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ രൂപഭേദം വരുത്തിയത് താഴെ ..

ഇതെന്റെ മകന്‍ ..


എന്‍റെ ചില പരീക്ഷണങ്ങള്‍..തെറ്റുകള്‍ ക്ഷെമിക്കുമല്ലോ..